Oud bestuurslid | Joeri van den Steenhoven

joeri Joeri van den Steenhoven (1971) werkt als zelfstandig adviseur op het gebied van sociale innovatie. Tot de zomer van 2011 was hij voorzitter van Stichting Nederland Kennisland, een denktank die de Nederland slimmer wil maken. In 1999 was Joeri ook één van de oprichters. Kennisland ontwerpt en..