15092012

15 | 09 Crowdsourcing de grondwet

Programma Dag van de Democratie | 15 september 2012

Op 15 september, de VN Internationale Dag van de Democratie, organiseren Netwerk Democratie, Waag Society en Internet Society het programma ‘Crowdsourcing de grondwet’. Iedereen is van harte uitgenodid om deel te nemen!

IJsland experimenteerde er al mee: burgers laten meebeslissen over de inhoud van Grondwet. De Nederlandse grondwet dateert uit 1814. De laatste grote wijziging vond plaats in 1983. Dat is bijna dertig jaar geleden. Inmiddels hebben er veel ontwikkelingen en discussies plaatsgevonden, onder andere op het gebied van privacy, vrijheid van meningsuiting en bestuurlijke indeling. De centrale vraag tijdens het programma is: is onze grondwet klaar voor de 21e eeuw?

Tijdens ‘Crowdsourcing de Grondwet’ denkt een brede groep van wetenschappers, burgers, juristen, politici, journalisten en studenten na over mogelijke aanpassingen aan onze grondwet. Het programma vindt plaats in Amsterdam van 13.00-17.30. We buigen ons in vijf themagroepen over onderdelen van de grondwet die recentelijk onderwerp van debat zijn geweest, te weten:

- Privacy en communicatie – met Rejo Zenger en Simone Halink (Bits of Freedom)
Communicatie tussen individuen en groepen verloopt steeds vaker via sociale netwerken op het internet. Het briefgeheim is onschendbaar, maar is deze online communcatie wel afdoende beschermd?

- Vrijheid van meningsuiting – met Marga Groothuis (Universiteit Leiden)
Hoe ziet ons publieke debat eruit en zijn we hier tevreden mee? Zo nee, hoe kunnen we dit (beter) sturen? Waar botst het recht op een eigen mening op het anti-discriminatiebeginsel (zie bijvoorbeeld de rechtszaak tegen Geert Wilders). En welke invloed heeft het internet in de manier waarop we met elkaar in gesprek zijn. Mag er op internet méér gezegd worden? Of gelden hier dezelfde regels?

- Bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie – met Monique Leyenaar (Radboud Universiteit) -VOL
Het grootste gedeelte van de Grondwet bestaat uit een beschrijving van het Nederlands bestuur. Onder andere dat men eens per vier jaar mag stemmen. Maar heeft de moderne burger niet behoefte aan meer, of andere inspraak? Petities, burgerinitiatieven, referenda: wat betekent dit precies en is hier ruimte voor in een nieuwe grondwet?

- Nederland en Europa – met Wybe Douma (Asser Instituut)
Zowel Nout Wellink als Paul Scheffer stellen dit weekend (1 – 2 september) dat ‘meer’ Europa onvermijdelijk is. Laten we daarom nadenken over het verbeteren van de interactie tussen Nederland en de Europese Unie. Er bestaan veel misverstanden over de zaken die ‘Europa’ wel en niet regelt. Welke invloed heeft Nederland (de Tweede Kamer) nu daadwerkelijk op de Europese wetgeving? Raken we onze soevereiniteit kwijt, of benutten we de mogelijkheid tot inspraak simpelweg niet voldoende?

- De betekenis van de grondwet in Nederland – met Karin van Leeuwen (Universiteit van Amsterdam)
De Nederlandse grondwet heeft een sober karakter. Geen mooie woorden over ‘de Nederlandse volksaard’, geen vlag, geen symboliek. De gemiddelde Nederlander is slecht bekend met de Grondwet. Hoe kunnen we de Grondwet een document maken dat meer gaat leven in de samenleving?

Voordat we beginnen met brainstormen over mogelijke aanpassingen op de Grondwet zullen Barbara Oomen (hoogleraar Mensenrechten; lid Staatscommissie Grondwet) en Katrín Oddsdóttir (lid Constitutionele Raad IJsland) de deelnemers klaarstomen voor hun rol als denker over de Grondwet.

Geïnteresseerd in deelname? Laat dan je naam en emailadres achter en geef aan over welk thema je graag zou willen meepraten. Meer informatie over de opzet van de middag lees je hier. Voor vragen of opmerkingen: stuur een mailtje naar Tessa Hagen via tessa@netdem.nl.

Het debat vindt plaats in de IJzaal van de Tolhuistuin, Amsterdam-Noord (tegenover het Centraal Station aan de overkant van het IJ). ‘s Avonds vindt het debat ‘Internet en de representatieve democratie’ plaats op dezelfde locatie.

‘Crowdsourcing de Grondwet’ maakt onderdeel uit van het landelijke programma van de Dag van de Democratie. Het volledige programma vind je hier.

Schrijf je in voor ‘Crowdsourcing de grondwet’

* indicates required
Thema’s